Onze school

Welkom bij Talent.nl

Onze school

Terug

Onze school

https://www.youtube.com/watch?v=ePcXv4F0ngc 

Een nieuwe school

Talent.nl is het resultaat van jaren voorbereiding van de werkgroep voor onderwijsvernieuwing binnen het PCBO in Meppel. Een commissie die zich inzet om vernieuwing en veranderingen te signaleren en in te voeren binnen het bestaande onderwijs of een nieuwe onderwijsvorm te creëren. Een nieuwe woonwijk in Meppel was een gelegenheid om de plannen die ontstaan waren uit te gaan voeren. Diverse organisatorische obstakels maakten deze uitvoering in deze periode onmogelijk.

Daarom is er gekozen om in lokalen aan de Vissersingel een uitdagende leeromgeving op te zetten waar deze moderne onderwijsvorm uitstekend tot zijn recht komt.

De omgeving is medebepalend voor de verschillende onderwijsvormen en is daarom zo rigoureus aangepast: geen vaste werkplekken maar diverse opstellingen. Individueel onderwijs, groepsinstructie en samenwerken zijn mogelijk in één hetzelfde lokaal met leerlingen van diverse leeftijden.

Onze school is gericht op de 21st century skills. De vaardigheden die we nodig hebben in de maatschappij van nu en in de toekomst:

  • samenwerken
  • probleemoplossend vermogen
  • Creativiteit
  • Kritisch denken
  • Communiceren
  • Sociale en culturele vaardigheden

Deze vaardigheden worden gelinkt aan de kernvakken en de vakken worden uitgewerkt met behulp van de genoemde vaardigheden.


Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel