Sportzaken 5 oktober

Welkom bij Talent.nl
Talent - Sportzaken 5 oktober
Sportzaken 5 oktober

Sportzaken 5 oktober 04-10-2018

Terug

Meppel Actief op het plein
Sportteam Meppel Actief komt maandag 8 oktober en maandag 15 oktober in de drie pauzes 10.00-10.15/10.15-10.30/10.30-10.45 uur, verschillende activiteiten op het plein doen!
Dat wordt leuk!

Sportinstuif in de herfstvakantie
Op dinsdag 23 oktober organiseert Sportteam Meppel Actief, in samenwerking met verschillende verenigingen/organisaties, een sportinstuif voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar en 8 tot en met 13 jaar in sporthal Koedijkslanden (Zuiderlaan 197, Meppel). De poster van dit evenement hangt aan het sportbord, in de hal aan de Vissersingel. Op deze poster is meer informatie te vinden. Poster staat ook op https://kctalent.nl/album/sportnieuws

Kaboutersport
Sportteam Meppel Actief organiseert kaboutersport voor kinderen uit de groepen 1 en 2. Het eerste blok start maandag 29 oktober tot en met maandag 17 december. De poster van dit evenement hangt aan het sportbord, in de hal aan de Vissersingel. Op deze poster is meer informatie te vinden. Poster staat ook op https://kctalent.nl/album/sportnieuws

Sportimpuls =  TURNEN
Er loopt op dit moment een naschools traject, rondom turnen, waarbij uw kind 3 keer gratis kan sporten op de vrijdagmiddag. Er zijn al 2 lessen geweest en de laatste les is op 12 oktober. Details en tijden staan op de flyer. De flyer hangt op het ‘sportbord’ in de hal Vissersingel en staat op https://kctalent.nl/album/sportnieuws
Heeft uw kind interesse in naschools sporten? Lees hieronder hoe je je kan opgeven.

De opgave voor de laatste naschoolse les loopt t/m 10 oktober 14.30 uur.
Opgeven kan op 3 manieren.
- mailen naar meester Cor                                          = hartholt@beatrixschoolmeppel.nl
- flyer met handtekening ouder/verzorger           = inleveren bij meester Cor
- flyer met handtekening ouder/verzorger          =inleveren bij eigen juf of meester

Leuke dans
Kinderen voor Kinderen heeft rondom het thema van de Kinderboekenweek , ‘Kom erbij ’, een leuke dans ontwikkeld. Leuk om thuis of in de klas te oefenen!
https://kvk.bnnvara.nl/video/kom-erbij-dansles


Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel