Sportzaken 28 september

Welkom bij Talent.nl
Talent - Sportzaken 28 september
Sportzaken 28 september

Sportzaken 28 september 27-09-2018

Terug

Leuke dans
Binnenkort start de Kinderboekenweek. Kinderen voor Kinderen heeft rondom het thema van de Kinderboekenweek , ‘Kom erbij ’, een leuke dans ontwikkeld. Leuk om thuis of in de klas te oefenen!
https://kvk.bnnvara.nl/video/kom-erbij-dansles

Meppel Actief op het plein
Sportteam Meppel Actief komt maandag 1 oktober, maandag 8 oktober en maandag 15 oktober in de drie pauzes 10.00-10.15/10.15-10.30/10.30-10.45 uur, verschillende activiteiten op het plein doen!  Dat wordt leuk!

Ouder-Kind Wijksportweek
Sportteam Meppel Actief organiseert in week 40 ( 1 oktober t/m 5 oktober) een ouder-kind wijksportweek. De kinderen mogen ouder(s)/broer(s)/zus(sen)/opa(‘s)/oma(‘s)/verzorger(s) of wie dan ook meenemen naar een naschools wijksport moment. De naschoolse wijksport momenten organiseert Sportteam Meppel Actief wekelijks voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8, om samen te bewegen in de wijk. Sportteam Meppel Actief hoopt tijdens deze week hierbij ouder(s) of andere betrokkenen kennis te laten maken met de naschoolse wijksport momenten. 

Voor de verschillende wijksportmomenten verwijzen wij u door naar onze website (www.meppelactief.nl > wat doen wij > wijksport).

Maandag 1 oktober 15:00-16:00 uur locatie: Gymzaal Stadskwartier
Dinsdag 2 oktober 15:30-16:30 uur locatie: Troelstraplein in Haveltermade
Dinsdag 2 oktober 15:30-16:30 uur locatie: Grasveld Oosterboer bij de Oosterboerschool
Donderdag 4 oktober 15:30-16:30 uur locatie: Grasveld Ereprijs te Berggierslanden
U hoeft zich niet aan te melden voor de activiteit(en) en deelname is gratis.

Sportinstuif in de herfstvakantie
Op dinsdag 23 oktober organiseert Sportteam Meppel Actief, in samenwerking met verschillende verenigingen/organisaties, een sportinstuif voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar en 8 tot en met 13 jaar in sporthal Koedijkslanden (Zuiderlaan 197, Meppel).
De sportinstuif is opgedeeld in 2 verschillende programma’s:
*  09.30 – 11.00 uur  = 2 tot en met 8 jaar
* 11.30 – 13.00 uur = 8 tot en met 13 jaar

Kaboutersport
Sportteam Meppel Actief organiseert kaboutersport voor kinderen uit de groepen 1 en 2. Het eerste blok start maandag 29 oktober tot en met maandag 17 december. De lessen worden van 15.45 – 16.30 uur in sporthal De Aanloop gegeven. Aanmelden is verplicht en er zijn 20 plekken beschikbaar, deelname aan kaboutersport bedraagt 10 euro per blok. Aanmelden voor kaboutersport kan via www.meppelactief.nl > agenda

Sportimpuls  = TURNEN
Er loopt op dit moment een naschools traject, rondom turnen, waarbij uw kind 3 keer gratis kan sporten op de vrijdagmiddag. De start is op 28 september. Details en tijden staan op de flyer. De flyer hangt op het ‘sportbord’ in de hal Vissersingel en staat op https://kctalent.nl/album/sportnieuws
Heeft uw kind interesse in naschools sporten? Lees hieronder hoe je je kan opgeven.
De opgave voor de komende 2 lessen loopt t/m 3 oktober 14.30 uur. Opgeven kan op 3 manieren.
- mailen naar meester Cor                                          = hartholt@beatrixschoolmeppel.nl
- flyer met handtekening ouder/verzorger           = inleveren bij meester Cor
- flyer met handtekening ouder/verzorger          =inleveren bij eigen juf of meester

Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel