Sportzaken 21 september

Welkom bij Talent.nl
Sportzaken 21 september
Sportzaken 21 september

Sportzaken 21 september 20-09-2018

Terug

Sportimpuls = T/M WOENSDAG 26 SEPTEMBER OPGEVEN!
In de afgelopen weken hebben de leerlingen 2 gastlessen gehad, van
gymnastiekvereniging FC Meppel gymnastiek. We gaan nu een naschools traject in, waarbij uw kind 3 keer gratis kan sporten op de vrijdagmiddag. De start is op 28 september. Details en tijden staan op de flyer. De flyer hangt op het ‘sportbord’ in de hal Vissersingel en staat op https://kctalent.nl/album/sportnieuws
Heeft uw kind interesse in naschools sporten? Lees hieronder hoe je je kan opgeven.
De opgave loopt t/m 26 september 14.30 uur. Opgeven kan op 3 manieren.
- mailen naar meester Cor                                                          hartholt@beatrixschoolmeppel.nl
- flyer met handtekening ouder/verzorger                          inleveren bij meester Cor op maandag, dinsdag of woensdag
- flyer met handtekening ouder/verzorger                          inleveren bij eigen juf of meester


Nationale Sportweek 2018
In 2018 bestaat de Nationale Sportweek 15 jaar, daarom is de editie van dit jaar langer. Van 15 tot en met 29 september 2018 wordt er landelijk veel gedaan op het gebied van sporten en bewegen. Ook in Meppel staan er leuke sportactiviteiten gepland, kijk op: https://kctalent.nl/album/sportnieuws  

Leuke dans
Binnenkort start de Kinderboekenweek. Kinderen voor Kinderen heeft rondom het thema van de Kinderboekenweek , ‘Kom erbij ’, een leuke dans ontwikkeld. Leuk om thuis of in de klas te oefenen!
https://kvk.bnnvara.nl/video/kom-erbij-dansles

Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel
Cirkel